Mediaatio ja monikielisyys - käsitteistä käytäntöön


Mediaatio ja monikielisyys – käsitteistä käytäntöön -koulutuksen tarkoituksena oli nimensä mukaisesti pohtia, miten mediaation ja monikielisyyden käsitteitä voisi soveltaa kielenopetuksessa.

Käsitteet on nostanut esiin Eurooppalaisen viitekehyksen lisäosa eli CEFR Companion Volume (2020). Mediaatiotaidot ja monikielisyysnäkökulma esiintyvät myös opetussuunnitelmissa.

Testipiste järjesti opettajien täydennyskoulutushankeen Opetushallituksen tukemana vuosina 2022–2023. Koulutukseen osallistui suomen kielen opettajia eri koulutusmuodoista: aikuisten perusopetuksesta, lukio-opetuksesta, ammatillisesta opetuksesta sekä vapaan sivistystyön koulutuksesta.

Tältä sivulta voi ladata hankkeen tuotoksia: 1) mediaatiota käsittelevän esitteen, 2) mediaatiotaitojen tasoasteikon, 3) mediaatiota ja monikielistä näkökulmaa konkretisoivia tehtäväesimerkkejä, 4) opiskelijan itsearviointiin tarkoitettuja lomakepohjia sekä 5) linkkejä mediaatio ja monikielisyys -materiaaleihin. Tuotokset ovat koulutukseen osallistuneiden opettajien tekemiä. Editoinnista vastasi Testipiste. 


1) Mediaatiota käsittelevä esite: Mitä suomen opettajan pitäisi tietää mediaatiosta?