ARVIOINTIKOULUTUKSET

Opiskelijan saamalla kielitaitoarviolla on suuri merkitys hänen jatkosuunnitelmiensa kannalta – sen perusteella hän voi saada opiskelu- tai työpaikan tai olla saamatta sitä. Siksi Testipiste haluaa jakaa kielitaidon arvioinnin osaamista muiden S2-kollegoiden kanssa. 

Myös muut maahanmuuttajien kanssa toimivat tahot kuten eri viranomaiset ja ohjaajat voivat hyötyä kielitaidon ja/tai sen arvioinnin perusasioiden tuntemisesta.

Koulutuksia järjestetään kaikille avoimina koulutuksina sekä tilaajalle räätälöityinä koulutuksina, sekä Teamsissa että paikan päällä Helsingissä tai muualla.

Loppuvuoden 2023 avoimet koulutuksemme:

Esimerkkejä muista arviointikoulutusten teemoista:

  • Perustietoa kielitaidosta ja arvioinnista (maahanmuuttajien kanssa työskenteleville, esim. viranomaisille, työnantajille)
  • Eurooppalainen viitekehys ja yleistä arvioinnista
  • Henkilöstön arviointiosaamisen päivittäminen
  • Oppimista tukeva arviointi
  • Miten kertoa kielitaidosta ja arvioinnista oppijalle
  • Maamerkkeily: puhumisen ja/tai kirjoittamisen näytesuoritusten arviointi
  • Luku- ja kirjoitustaidon arviointi
  • Reilu ja saavutettava testi eri taustoista tuleville
  • Mediaatio - käsitteestä käytäntöön
  • Testin laadinta (oppilaitoksen tarpeiden mukaan räätälöitävä työpaja)

Voimme myös räätälöidä koulutuksen tilaajan erityistoiveiden mukaan. Tarjouspyynnöt testipiste@testipiste.eu.